PL   |   EN   |   DE

Bartosz Drzymała


  505 169 645
  b.drzymala@sdlegal.com.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim, a także uczestniczył w programie Socrates/Erasmus na Uniwersytecie im. Ruprechta-Karola w Heidelbergu.

Posiada dwunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego, w szczególności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

W kancelarii zajmuje się negocjowaniem, przygotowywaniem i analizą zawieranych przez klientów umów, w tym w szczególności w branży nieruchomościowej: umów sprzedaży nieruchomości, umów najmu i dzierżawy, umów o zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ponadto, doradza w sprawach zamówień publicznych, w szczególności zaś przygotowuje dla klientów zapytania do specyfikacji warunków zamówienia, a także reprezentuje ich w sporach z zamawiającymi przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W zakres jego specjalizacji wchodzi również prowadzenie: (i) dla klientów biznesowych – postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych, w tym z zakresu prawa budowlanego i planowania oraz zagospodarowania przestrzennego, a także cywilnych postępowań gospodarczych, (ii) dla osób fizycznych – postępowań przeciwko bankom o stwierdzenie nieważności tzw. umów frankowych (kredytów indeksowanych lub denominowanych kursem CHF).

Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Znajomość języków obcych: angielski i niemiecki.

SD Legal Stoiński Drzymała radcowie prawni spółka partnerska
ul. Urzędnicza 26/1
30-051 Kraków

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000330558


NIP: 677-21-99-223
REGON: 356569454
E-mail: biuro@sdlegal.com.pl

  Tel: (+48 12) 630 90 10

  Faks: (+48 12) 630 90 11

  Tel: 505 169 645