PL   |   EN   |   DE

Bartłomiej Stoinski


  505 169 645
  biuro@sdlegal.com.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Ruhr w Bochum, Republika Federalna Niemiec.

Doświadczony radca prawny posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego zwłaszcza na rzecz przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Od wielu lat doradza Klientom Kancelarii w zakresie problematyki prawnej obrotu, zarządzania i komercjalizacji nieruchomości komercyjnych. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence), przygotowywanie i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, umów najmu i dzierżawy, umów o zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak również umów o doradztwo w procesie inwestycyjnym. Bartłomiej Stoiński specjalizuje się i posiada bogate doświadczenie w doradztwie dotyczącym zagadnień korporacyjnych, takich jak zakładanie spółek z kapitałem obcym, badanie stanu prawnego spółek (Due Diligence), fuzje i przejęcia, restrukturyzacja, przekształcenia i podziały spółek, spory między wspólnikami.

Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Członek Niemiecko Polskiego Stowarzyszenia Prawników DPJV e.V. z siedzibą w Berlinie.

Znajomość języków obcych: angielski i niemiecki.

SD Legal Stoiński Drzymała radcowie prawni spółka partnerska
ul. Urzędnicza 26/1
30-051 Kraków

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000330558


NIP: 677-21-99-223
REGON: 356569454
E-mail: biuro@sdlegal.com.pl

  Tel: (+48 12) 630 90 10

  Faks: (+48 12) 630 90 11

  Tel: 505 169 645