PL   |   EN   |   DE

Postępowania administracyjne i sądowo administracyjne

Prawnicy Kancelarii reprezentują i wspomagają Klientów w prowadzeniu wszelkiego rodzaju procedur administracyjnych, w tym procedur związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, zabudową nieruchomości, uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych, czy też wszelkiego rodzaju zezwoleń lub zgód administracyjnych, w tym zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Prawnicy Kancelarii reprezentują również Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnym, w tym przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Masz pytania? Napisz do nas     przejdz do kontaktu »

SD Legal Stoiński Drzymała radcowie prawni spółka partnerska
ul. Urzędnicza 26/1
30-051 Kraków

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000330558


NIP: 677-21-99-223
REGON: 356569454
E-mail: biuro@sdlegal.com.pl

  Tel: (+48 12) 630 90 10

  Faks: (+48 12) 630 90 11

  Tel: 505 169 645