PL   |   EN   |   DE

O kancelarii

Kancelaria SD Legal powstała w 2002 roku. Do dnia 31 grudnia 2023 działała pod nazwą STSW Stoiński Świerczyński Zimnicka adwokaci i radcowie prawni sp.p. Począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku działamy pod nową nazwą SD Legal Stoiński Drzymała radcowie prawni sp. p.

Kancelaria specjalizuje się i posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców polskich i zagranicznych. W naszej Kancelarii staramy się łączyć profesjonalną wiedzę prawniczą i wieloletnie doświadczenie z indywidualnym podejściem do strategii biznesowej naszych klientów. W ramach współpracy z Klientem staramy się poznać jego sposób działania, potrzeby i cele. Pozwala nam to skutecznie doradzać i pomagać naszym Klientom w realizacji ich zamierzeń starając się jednocześnie zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo prawne.

Do grona Klientów Kancelarii należą spółki z kapitałem polskim i zagranicznym, w szczególności spółki z udziałem kapitału brytyjskiego, francuskiego, niemieckiego i austriackiego.

W ramach naszej Kancelarii oferujemy obsługę prawną transakcji międzynarodowych w oparciu o współpracę z kancelariami zagranicznymi, zwłaszcza z kancelariami zrzeszonymi w SCHRADE INTERNATIONAL EWIV. W jego ramach współpracujemy m.in. z kancelariami z Niemiec, Austrii, Francji, Włoch, Czech, Węgier i Słowacji a także Szwajcarii. Ponadto współpracujemy z kancelariami z szeregu innych krajów europejskich.

AKTUALNOŚCI

6% PCC od nabycia sześciu i więcej mieszkań

2024-01-30

1 stycznia 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, która w założeniu ma ograniczyć hurtowy zakup mieszkań w ramach jednej inwestycji przez inwestorów instytucjonalnych.

czytaj całość

SPECJALIZACJE

Prawo spółek

Istotny element naszej praktyki stanowi doradztwo dotyczące prawa spółek. Doradzamy spółkom kapitałowym oraz spółkom osobowym w takich sprawach jak:

 • zakładanie spółek;
 • transakcje dotyczące dokapitalizowania spółek;
 • zmiany w składzie wspólników;
 • porozumienia wspólników;
 • przekształcenia, podziały, likwidacje spółek;
 • fuzje i przejęcia (M&A);
 • badanie stanu prawnego spółek (due diligence);
 • private equity funds;
 • corporate governance.

więcej

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Doradzamy naszym klientom w zakresie prawa nieruchomości i projektów inwestycyjnych na nieruchomościach, w tym w takich sprawach jak:

 • badanie i regulację stanu prawnego nieruchomości, w tym sprawy reprywatyzacyjne;
 • umowy dotyczące obrotu nieruchomościami;
 • umowy najmu i dzierżawy, zwłaszcza nieruchomości komercyjnych;
 • doradztwo dotyczące zarządzania nieruchomościami komercyjnymi;
 • doradztwo w zakresie prawa zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego;
 • umowy w zakresie projektowania, realizacji i oddawania do użytkowania inwestycji budowlanych;
 • doradztwo dotyczące finansowania inwestycji w nieruchomości.

więcej

Zamówienia publiczne

Od kilku lat stale doradzamy przedsiębiorcom ubiegającym się o udzielenie zamówień publicznych, zwłaszcza na rynku infrastruktury kolejowej i górnictwa. W szczególności specjalizujemy się w reprezentowaniu naszych klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

więcej

Prawo prywatne międzynarodowe

Wraz ze wzrostem międzynarodowej wymiany gospodarczej i wymiany ludności, rośnie również zapotrzebowanie na doradztwo prawne w zakresie międzynarodowego prawa prywatnego. Mamy w tym zakresie znaczne doświadczenie, zwłaszcza w sprawach dotyczących przygotowywania umów dla transakcji międzynarodowych, dochodzenia roszczeń i ich egzekucji za granicą, postępowań o uznanie i wykonanie orzeczeń obcych na terenie Polski.

więcej

Prawo umów w obrocie gospodarczym

Kancelaria posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w opracowaniu i negocjowaniu umów w obrocie gospodarczym. W szczególności dotyczy to takich umów jak umowy sprzedaży, dostawy, umowy o roboty budowlane, zastępstwo inwestycyjne, czy też umów pożyczek. Kancelaria posiada również duże doświadczenie w przygotowywaniu umów o współpracę gospodarczą,  w tym umów joint – venture czy też umów inwestycyjnych.

więcej

Postępowania administracyjne i sądowo administracyjne

Prawnicy Kancelarii reprezentują i wspomagają Klientów w prowadzeniu wszelkiego rodzaju procedur administracyjnych, w tym procedur związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, zabudową nieruchomości, uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych, czy też wszelkiego rodzaju zezwoleń lub zgód administracyjnych, w tym zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

więcej

Postępowania sądowe

Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań gospodarczych, w tym związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów oraz postępowań cywilnych, w szczególności dotyczących nieruchomości.

więcej

Procesy frankowe

Kancelaria z sukcesami reprezentuje Klientów w sprawach tzw. kredytów frankowych, to jest w sprawach o unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu.  Doradztwo obejmuje analizę dokumentacji kredytowej Klienta pod kątem oceny zasadności powództwa przeciwko bankowi oraz reprezentację Klienta na etapie przedprocesowym, w trakcie postępowania sądowego, jak również w kontaktach z bakiem, w tym przy zawarciu ewentualnej ugody z bankiem.

więcej

Schrade

W celu zapewnienia najwyższej klasy usług, kancelarie SCHRADE & PARTNER, Thurnher Wittwer Pfefferkorn Rechtsanwälte GmbH, Pistár Ügyvédi Iroda, Advokátní kancelář Navrátil, s.r.o oraz SD Legal Stoiński Drzymała radcowie prawni sp.p. działają razem w ramach europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – SCHRADE INTERNATIONAL EWIV.

Członkowie SCHRADE INTERNATIONAL EWIV to ponad 60 adwokatów i radców prawnych, którzy czynnie działają na polu niemieckiego, austriackiego, węgierskiego, czeskiego i polskiego oraz europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego. Członkowie EWIV zajmują się również postępowaniami sądowymi lub arbitrażowymi dzięki wyspecjalizowanym w tej dziedzinie prawnikom z kancelarii zrzeszonych w EWIV.

Dzięki biurom w Niemczech (m.in. Berlin, Freiburg, Villingen-Schwenningen), Austrii (Wiedeń, Dornbirn), na Węgrzech (Budapeszt), w Czechach (Pilzno) oraz w Polsce (Kraków) członkowie EWIV są stale obecni w zasięgu europejskich klientów, co umożliwia efektywne doradztwo prawne we wszelkich istotnych kwestiach z zakresu krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego.

Poprzez SCHRADE EWIV nasi klienci mogą korzystać z kompleksowej obsługi prawnej na terenie Europy Środkowej. Współpraca w ramach SCHRADE umożliwia też powołanie większych zespołów prawniczych na przykład dla przeprowadzenia rozbudowanych międzynarodowych projektów fuzji i przejęć (M&A).

Niemiecka kancelaria SCHRADE & PARTNER dysponuje ponadto prawnikami szczególnie wyspecjalizowanymi w prawie ochrony zdrowia (szczególnie w zakresie restrukturyzacji i finansowania placówek medycznych, w tym szpitali) w Niemczech. Dodatkową specjalizacją wewnątrz EWIV jest zarządzanie masami upadłości i doradztwo w zakresie procedur naprawczych oferowane przez kancelarię SCHLEICH & KOLLEGEN.

Kontakt

SD Legal Stoiński Drzymała radcowie prawni spółka partnerska
ul. Urzędnicza 26/1
30-051 Kraków

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000330558


E-mail: biuro@sdlegal.com.pl

  Tel: (+48 12) 630 90 10

  Faks: (+48 12) 630 90 11

  Tel: 505 169 645


NIP: 677-21-99-223
REGON: 356569454

przejdź do kontaktu »

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera!