PL   |   EN   |   DE

Zamówienia publiczne

Od kilku lat stale doradzamy przedsiębiorcom ubiegającym się o udzielenie zamówień publicznych, zwłaszcza na rynku infrastruktury kolejowej i górnictwa. W szczególności specjalizujemy się w reprezentowaniu naszych klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Doradztwo w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • pomoc w przygotowywaniu dokumentów przetargowych, w tym wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert przetargowych,
  • przygotowywanie zapytań do SIWZ i wyjaśnień dla zamawiającego,
  • udział w negocjacjach z zamawiającymi w odniesieniu do trybów negocjacyjnych udzielenia zamówienia,
  • przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do sądu powszechnego,
  • reprezentacja Klienta na wszystkich etapach postępowania, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zamówień publicznych.
Masz pytania? Napisz do nas     przejdz do kontaktu »

SD Legal Stoiński Drzymała radcowie prawni spółka partnerska
ul. Urzędnicza 26/1
30-051 Kraków

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000330558


NIP: 677-21-99-223
REGON: 356569454
E-mail: biuro@sdlegal.com.pl

  Tel: (+48 12) 630 90 10

  Faks: (+48 12) 630 90 11

  Tel: 505 169 645